Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Kontakt

Siedziba Zarządu Spółki
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl 
centrala telefoniczna: tel. 12 42-42-300

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy
KRS 0000057956
NIP 6750000065
Regon 350720714
Kapitał zakładowy 208 457 000, 00 zł w całości opłacony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków
43 1240 1431 1111 0000 1045 3324

Biuro Zarządu:

Członkowie Zarządu przyjmują strony w poniedziałki w godz. 15:00-17:00,    
po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym.

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel. 12 42-42-320,  -329 
fax 12 42-42-322

Sekretariat pozostałych członków Zarządu
Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Techniczno - Inwestycyjny
tel. 12 42-42-330, 12 620-33-25, 12 620-33-26
fax 12 42-42-335

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający
tel. 12 42-42-321
fax 12 42 42 322

Członek Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy
tel. 12 42-42-443, 12 43-33-432
fax 12 42-42-442

Rzecznik prasowy:
Robert Żurek
tel. 12 620 33 69
tel kom. 662 19 19 19
fax 12 42-42-322
rzecznik.prasowy@mpwik.krakow.pl

Biuro Obsługi Klienta:

Dziennik Podawczy: tel. 12 42-42-314
Informacja Działu Technicznego: tel. 12 42-42-315
Informacja Działu Dokumentacji i Odbiorów: tel. 12 42-42-412
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:
tel. 12 42-42-435, 12 42-42-436
Informacja o należnościach: tel. 12 62-03-370, 12 42-42-499
Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o stanie wodomierza:
tel. 12 42-42-437, -438, -487

Dyspozytor:
tel. 12 42-42-303
0-800-13-00-60 lub 994

Zaplecze Techniczne:
ul. Lindego 9
tel. 12 63-92-100