Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Stacja Kontroli Pojazdów

Kontakt:
Łukasz Feluś - Kierownik Stacji Diagnostycznej

Kraków, ul. Lindego 9
660-440-789
tel./fax 12 63-92-248
serwis@mpwik.krakow.pl

Stacja Diagnostyczna: tel. 12 63-92-148

CZYNNE
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Cennik usług stacji kontroli pojazdów
(obowiązuje od 01.11.2004 roku)

Lp.

Nazwa

Netto PLN

Vat

Brutto PLN

1.

1.OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE:

     

2.

1.1. motocykl, ciągnik rolniczy

50.82

22% 

62.00

3.

1.2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t dmc, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 tmw.

80.33

22% 

98.00

4.

1.3. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy pow. 3,5 do 16 t dmc

125.41

22% 

153.00

5.

1.4. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t dmc, ciągnik siodłowy balastowy

144.26

22% 

176.00

6.

1.5. autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

163.11

22% 

199.00

7.

1.6. przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t dmc

32.79

22% 

40.00

8.

1.7. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t dmc

40.98

22% 

50.00

9.

1.8. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t dmc

57.38

22% 

70.00

10.

1.9. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t dmc

63.93

22% 

78.00

11.

1.91. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t dmc

133.60

22% 

163.00

12.

1.92. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t dmc

145.08

22% 

177.00

13.

1.93. pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

69.67

22% 

85.00

14.

1.94. taksówka osobowa lub bagażowa

34.43

22% 

42.00

15.

1.95. pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

40.98

22% 

50.00

16.

1.96. pojazd przystosowany do zasilania gazem
(za badanie specjalistyczne)

51.64

22% 

63.00

17.

1.97. pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

39.34

22% 

48.00

18.

2. PONOWNE SPRAWDZANIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W CZASIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE:

19.

2.1. skuteczności i równomierności działania hamulców

16.39

22% 

20.00

20.

2.2. ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

11.48

22% 

14.00

21.

2.3. połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

16.39

22% 

20.00

22.

2.4. toksyczności spalin

11.48

22% 

14.00

23.

2.5. poziomu hałasu

16.39

22% 

20.00

24.

2.6. geometrii kół jednej osi

29.51

22% 

36.00

25.

2.7. działania amortyzatorów jednej osi

11.48

22% 

14.00

26.

2.8. wszystkich innych usterek łącznie

16.39

22% 

20.00

27.

3. PIERWSZE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICĄ (również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

 

 

 

28.

3.1. motocykl, motorower, ciągnik rolniczy

95.08

22% 

116.00

29.

3.2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t dmc, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 tmw

138.52

22% 

169.00

30.

3.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t dmc

190.16

22% 

232.00

31.

3.4. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t dmc, ciągnik samochodowy balastowy

243.44

22% 

297.00

32.

3.5. autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

268.03

22% 

327.00

33.

3.6. przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t dmc

75.41

22% 

92.00

34.

3.7. przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t dmc

109.84

22% 

134.00

35.

3.8. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t dmc

135.25

22% 

165.00

36.

3.9. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t dmc

139.34

22% 

170.00

37.

3.91. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t dmc

220.49

22% 

269.00

38.

3.92 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t dmc

243.44

22% 

297.00

39.

4. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

0.00

0% 

0.00

40.

4.1. określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

16.39

22% 

20.00

41.

4.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

77.05

22% 

94.00

42.

4.3. dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

41.80

22% 

51.00

43.

5. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

0.00

0% 

0.00

44.

5.1. co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia
określonych warunków technicznych

16.39

22% 

20.00

45.

5.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

77.05

22% 

94.00

46.

6. POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU:

 

 

 

47.

6.1. w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

93.44

22% 

114.00

48.

6.2 który ma być użytkowany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

34.43

22% 

42.00

49.

6.3. który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

40.98

22% 

50.00

50.

6.4. który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

69.67

22% 

85.00

51.

6.5. autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

103.28

22% 

126.00

52.

6.6. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

39.34

22% 

48.00

53.

6.7. w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

67.21

22% 

82.00

54.

6.8. o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 Ustawy z dnia 20.06.1997 r - Prawo o ruchu drogowym

40.98

22% 

50.00

55.

6.9. skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

49.18

22% 

60.00

56.

6.91. pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

77.05

22% 

94.00

57.

7. SPRAWDZANIE DZIAŁANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW:

0.00

0% 

0.00

58.

7.1. prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

28.69

22% 

35.00

59.

7.2. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze

17.21

22% 

21.00

60.

7.3. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób

39.34

22% 

48.00

61.

7.4. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej

33.61

22% 

41.00

62.

7.5. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego

33.61

22% 

41.00

63.

7.6. wykonanie numeru nadwozia

40.16

22% 

49.00

64.

7.7. wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

29.51

22% 

36.00

65.

7.8. sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

67.21

22% 

82.00

66.

7.9. pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t dmc, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy

209.02

22% 

255.00


Cennik zgodny z tabelą opłat za badania techniczne pojazdów ( Dziennik Ustaw Nr 223 poz. 2261 z dnia 29.09.2004 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów.