Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

WIRTUALNY SPACER PO OBIEKTACH MPWiK S.A. W KRAKOWIE


Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz korzystając z możliwości technicznych serdecznie zapraszamy
na wirtualny spacer po obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Mamy nadzieję, że forma wycieczki wirtualnej okaże się atrakcyjna i wartościowa oraz umożliwi Państwu zdobycie podstawowej wiedzy o procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków bez konieczności wychodzenia z domu.
Co ważne technika wirtualnych panoram gwarantuje rzeczywiste odwzorowanie zwiedzanych miejsc.

Na stronie internetowej http://www.wodociagi.krakow.pl/ w zakładce o nas - obiekty sukcesywnie zamieszczane będą kolejne wirtualne spacery po obiektach MPWiK S.A., dzięki czemu już w niedługim czasie będą Państwo mogli zwiedzić wirtualnie wszystkie nasze zakłady.

W pierwszej kolejności zapraszamy na wirtualne spacery po dwóch największych obiektach: Zakładzie Uzdatniania Wody Raba oraz Oczyszczalni Ścieków Płaszów.

Zakład Uzdatniania Wody Raba został wstępnie uruchomiony w 1974 roku. Początkowo woda ujmowana była
z nurtu rzeki Raby, potem od 1987 roku aż do dnia dzisiejszego ze Zbiornika Dobczyckiego. Zdolność produkcyjna zakładu wynosi 186 tys. m3/dobę. Zakład zaopatruje w wodę następujące rejony miasta: Podgórze, Osiedle Wolnica, Wyciąże, Koscielniki, Ruszcza, Branice, Pleszów oraz częściowo rejony Starego Miasta, Śródmieścia i Mistrzejowic. Łączny udział ZUW Raba w ogólnej dostawie wody wynosi około 55 % dobowego zapotrzebowania na wodę miasta Krakowa.

Oczyszczalnia ścieków Płaszów została wybudowana w 1974 roku. Początkowo posiadała wyłącznie segment mechaniczny. Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych w latach 2003-2010 dokonano kompleksowej rozbudowy oczyszczalni. Obecnie Oczyszczalnia Ścieków Płaszów jest jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce składającą się nie tylko z części mechanicznej i biologicznej ale również z bloku osadowego wraz z nowoczesną Stacją Termicznej Utylizacji Osadów. Średni przepływ ścieków wynosi 165 000 m3/dobę, a efekty oczyszczania są zgodne zarówno z prawem polskim jak i unijnym oraz gwarantują wypełnienie nałożonych na Polskę zobowiązań i poprawę czystości wód rzeki Wisły a w dalszej konsekwencji Morza Bałtyckiego.

 

Wirtualna wycieczka dostępna jest w dwóch wariantach manualnym oraz automatycznym. W wersji automatycznej autopilot poprowadzi spacer po wybranym przez Państwa obiekcie zgodnie z przebiegiem ciągu technologicznego,  a profesjonalny lektor przekaże najważniejsze informacje o zwiedzanym obiekcie i zakresie jego funkcjonowania. W wersji manualnej mogą Państwo „na własną rękę” zwiedzić wybrany obiekt. W razie problemów z poruszaniem się po wirtualnym świecie w lewym dolnym rogu dostępna jest pomoc. Zapraszamy również Państwa do wysyłania pocztówek z pozdrowieniami oraz do dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami poprzez korzystanie z funkcji komentarze.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!