Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (62)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 126/PN-13/2015
Sukcesywna dostawa armatury służącej do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową: opaski do nawiercania, zasuwy do przyłączy wodociągowych, złączki przejściowe dla rur PE, obudowy teleskopowe.
2015-03-03
Przetarg nieograniczony nr 96/PN-11/2015
Usługi badawcze związane z wykonaniem stanowiska do diagnostyki sieci wodociągowej.
2015-02-24
Negocjacje z ogłoszeniem 73/NO-9/2015
Sukcesywna dostawa (w okresie 36 miesięcy) polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II.
2015-02-18
Przetarg nieograniczony nr 66/PN-8/2015
Sukcesywne dostawy w okresie dwóch lat specjalistycznych koncentratów czyszczących dla Oczyszczalni Ścieków
2015-02-12
Przetarg nieograniczony nr 36/PN-7/2015
Sukcesywne wykonywanie w ciągu 24 miesięcy robót remontowych oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych.
2015-01-27
Negocjacje z ogłoszeniem nr 18/NO-3/2015
Sukcesywna dostawa (w okresie 24 miesięcy) polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Płaszów na wirówce dekantacyjnej.
2015-01-13
Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22