Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (69)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 31/PN-6/2015
Sukcesywna dostawa opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej w zakresie średnic od DN 40 do DN 600 mm dla MPWiK SA w Krakowie.
2015-01-22
Przetarg nieograniczony nr 22/PN-5/2015
Sukcesywne dostawy soli tabletkowanej – chlorku sodu do dezynfekcji wody w ZUW Raba
2015-01-15
Negocjacje z ogłoszeniem nr 18/NO-3/2015
Sukcesywna dostawa (w okresie 24 miesięcy) polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Płaszów na wirówce dekantacyjnej.
2015-01-13
Przetarg nieograniczony nr 20/PN-4/2015
Sukcesywna dostawa armatury służącej do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową: opaski do nawiercania, zasuwy do przyłączy wodociągowych, złączki przejściowe dla rur PE, obudowy teleskopowe
2015-01-12
Przetarg nieograniczony nr 12/PN-2/2015
Sukcesywne dostawy materiałów dla włączeń kanałowych wykonywanych przez Zakład Sieci Kanałowej MPWiK SA w Krakowie
2015-01-07
Przetarg nieograniczony nr 3/PN-1/2015
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych kompaktowych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKP w 6 budynkach wysokich będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie
2014-12-18
Przetarg nr 6/2014 pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 15/94 obręb 27 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kosiarzy w Krakowie o powierzchni 834 m2 (0,0834 ha) objętej Księgą Wieczystą KR1P/00259894/8.
2014-12-17
Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22
Przetarg ograniczony nr 664/PO-57/2014
Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.
2014-10-20