Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (70)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 175/PN-24/2015
Dostawa redundantnego on-line systemu backup opartego o dwie macierze storage (archiwizacja i bieżąca obsługa) dla systemów automatyki i sterowania obsługujący monitorowane i rejestrowane obiekty technologiczne MPWiK
2015-03-27
Przetarg nieograniczony nr 173/PN-22/2015
Projekt modernizacji systemu dezynfekcji wody pitnej
2015-03-26
Przetarg nieograniczony nr 159/PN-18/2015
Sukcesywna dostawa w okresie 3 lat (36 miesięcy) reagentów chemicznych i innych produktów do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów, podległej MPWiK S.A. w Krakowie
2015-03-24
Przetarg nieograniczony nr 165/PN-21/2015
Sukcesywne wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach MPWiK SA w Krakowie.
2015-03-20
Przetarg nieograniczony nr 160/PN-19/2015
Remont kapitalny akcelatora nr 1 w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach
2015-03-20
Przetarg nieograniczony nr 164/PN-20/2015
Sukcesywne dostawy wody mineralnej gazowanej do Magazynu Centralnego MPWIK S.A. w okresie od maja 2015 do września 2016 roku
2015-03-19
Przetarg nieograniczony nr 140/PN-17/2015
Kompleksowe wykonanie renowacji magistrali wodociągowej Ø 800 mm oraz wymiana istniejącej armatury w ul. Księcia Józefa w Krakowie
2015-03-11
Przetarg nieograniczony nr 125/PN-12/2015
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Oczyszczalni Ścieków "Płaszów"
2015-03-09
Przetarg nieograniczony 133/PN-16/2015
Dostawa samochodów osobowo-towarowych dla MPWiK SA w Krakowie
2015-03-09
Przetarg nieograniczony nr 128/PN-14/2015
Sukcesywna dostawa polielektrolitu na bazie zmodyfikowanych polikarboksylanów do Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” podległej MPWiK SA w Krakowie
2015-03-06
Negocjacje z ogłoszeniem 73/NO-9/2015
Sukcesywna dostawa (w okresie 36 miesięcy) polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II.
2015-02-18
Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22