Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (75)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 194/PN-27/2015
Instalacja nowej wirówki do osadu w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów.
2015-04-10
Przetarg nieograniczony nr 196/PN-28/2015
Sukcesywne dostawy skrzynek do zasuw, skrzynek do hydrantów oraz podstaw stabilizacyjnych pod skrzynki do zasuw i hydrantów do Magazynu Głównego MPWiK SA przy ul. Lindego 9 w latach 2015 -2017
2015-04-07
Przetarg nieograniczony nr 174/PN-23/2015
Działania informacyjno - promocyjne dla projektu Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap IV
2015-04-07
Przetarg nieograniczony nr 182/PN-25/2015
Sukcesywne dostawy artykułów do utrzymania porządku i czystości oraz niektórych artykułów malarskich do Magazynu Centralnego MPWiK SA w okresie 24 miesięcy.
2015-04-01
Przetarg nieograniczony nr 186/PN-26/2015
Sukcesywna dostawa licencji Software Assurance dla posiadanych licencji Microsoft Office Standard Edition, uaktualnień dla posiadanych licencji ESET
2015-03-31
Przetarg nieograniczony nr 88/PN-10/2015
Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej turbiny wraz z generatorem i wszystkimi urządzeniami pomocniczymi pracującej w sposób bezobsługowy w komorze KP-4 ze zdalnym nadzorem z ZUW Raba
2015-03-31
Przetarg nieograniczony nr 175/PN-24/2015
Dostawa redundantnego on-line systemu backup opartego o dwie macierze storage (archiwizacja i bieżąca obsługa) dla systemów automatyki i sterowania obsługujący monitorowane i rejestrowane obiekty technologiczne MPWiK
2015-03-27
Przetarg nieograniczony nr 173/PN-22/2015
Projekt modernizacji systemu dezynfekcji wody pitnej
2015-03-26
Przetarg nieograniczony nr 159/PN-18/2015
Sukcesywna dostawa w okresie 3 lat (36 miesięcy) reagentów chemicznych i innych produktów do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów, podległej MPWiK S.A. w Krakowie
2015-03-24
Przetarg nieograniczony nr 160/PN-19/2015
Remont kapitalny akcelatora nr 1 w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach
2015-03-20
Przetarg nieograniczony nr 140/PN-17/2015
Kompleksowe wykonanie renowacji magistrali wodociągowej Ø 800 mm oraz wymiana istniejącej armatury w ul. Księcia Józefa w Krakowie
2015-03-11
Przetarg nieograniczony nr 125/PN-12/2015
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Oczyszczalni Ścieków "Płaszów"
2015-03-09
Przetarg nieograniczony 133/PN-16/2015
Dostawa samochodów osobowo-towarowych dla MPWiK SA w Krakowie
2015-03-09
Negocjacje z ogłoszeniem 73/NO-9/2015
Sukcesywna dostawa (w okresie 36 miesięcy) polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II.
2015-02-18
Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22