Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (106)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony 358/PN-53/2015
Dostawa 250 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych
2015-07-01
Przetarg nieograniczony 346/PN-50/2015
Obsługa stacji ochrony katodowych oraz drenażu wzmocnionego – nastawy stacji, pomiary elektryczne, drobne naprawy
2015-07-01
Przetarg nieograniczony nr 348/PN-52/2015
Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej
2015-06-26
Przetarg nieograniczony nr 335/PN-49/2015
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy" w Krakowie w okresie 36 m-cy
2015-06-17
Przetarg nieograniczony nr 305/PN-45/2015
Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów II podległym MPWiK S.A. w Krakowie przez okres 3 lat
2015-05-28
Przetarg nieograniczony nr 300/PN-44/2015
Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej Ø 600 mm oraz wymiana istniejącej armatury w ulicach: Bulwarowej - Wojciechowskiego - Żeromskiego - Ludźmierskiej w Krakowie
2015-05-26
185/SK-10/2015
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łężce i Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów na os. Kurdwanów w Krakowie.
2015-05-25
Przetarg nieograniczony nr 260/PN-36/2015
Remont metodą bezrozkopową odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Skałecznej, ul. Murowanej, ul. Karpińskiego, ul. Pijarskiej, ul. Ładnej w Krakowie
2015-05-13
Przetarg nieograniczony nr 282/PN-39/2015
Dostawa opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej DN 40-DN 600
2015-05-13
Przetarg nieograniczony nr 125/PN-12/2015
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Oczyszczalni Ścieków "Płaszów"
2015-03-09