Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (130)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 218/PN-25/2014
Remont konstrukcji zbiornika wody czystej nr 7 z komorą zasuw w kompleksie wodociągowym Zbiorniki Krzemionki w Krakowie
2014-04-16
Przetarg nieograniczony nr 217/PN-24/2014
Remont kapitalny akcelatora nr 4 w ZUW Raba w Dobczycach, ul. Nowowiejska 19.
2014-04-16
Przetarg nieograniczony nr 213/PN-23/2014
Remont metodą bezrozkopową odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Berka Joselewicza/Podbrzezie, Lubicz, Dietla, Owsianej, Bogusławskiego, Norwida w Krakowie
2014-04-11
Przetarg nieograniczony nr 170/PN-19/2014
Sukcesywna dostawa w okresie 3 lat siarczanu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków Kujawy oraz Płaszów MPWiK SA
2014-04-07
Przetarg nieograniczony nr 188/PN-20/2014
Inspekcja telewizyjna wytypowanych odcinków sieci kanalizacyjnej m. Krakowa oraz renowacja uszkodzonych odcinków metodą bezrozkopową – punktowo w latach 2014 – 2017
2014-04-07
Przetarg nieograniczony nr 189/PN-21/2014
Kompleksowe wykonanie renowacji magistrali wodociągowej Ø 800 mm oraz wymiana istniejącej armatury w ul Księcia Józefa
2014-04-04
Przetarg nieograniczony nr 190/PN-22/2014
Kompleksowe wykonanie renowacji magistrali wodociągowej oraz wymiana istniejącej armatury w ul. Orawska – Krasickiego – Pl. Serkowskiego – Rejtana – Legionów Piłsudskiego – Zamoyskiego, Rynek Podgórski.
2014-04-04
Negocjacje z ogłoszeniem nr 150/NO-17/2014
Dostawa wraz z montażem części zamiennych do wymiennika ciepła (rekuperatora) w Stacji Termicznej Utylizacji Osadu (STUO) w Oczyszczalni Ścieków MPWiK SA w Krakowie Płaszowie
2014-03-25
Przetarg nieograniczony nr 124/PN-14/2014
Dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi przepompowni ścieków
2014-03-19
Przetarg nieograniczony Nr 125/PN-15/2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa, Morcinka w Krakowie
2014-03-19
Przetarg nieograniczony nr 123/PN-13/2014
Dostawa 2 szt. przeciwpowodziowych spalinowych agregatów pompowych dla MPWiK SA w Krakowie.
2014-03-12
Przetarg ograniczony nr 49/PO-9/2014
Sukcesywna budowa sieci kanalizacyjnych w Krakowie w ciągu 24 miesięcy
2014-02-19
Przetarg ograniczony nr 50/PO-10/2014
Sukcesywna budowa sieci wodociągowych w Krakowie w ciągu 24 miesięcy
2014-02-19