Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (83)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 735/PN-65/2014
Sukcesywna dostawa opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej w zakresie średnic od DN 40 do DN 600 mm dla MPWiK SA w Krakowie.
2014-11-17
Przetarg nieograniczony nr 728/PN-64/2014
Sukcesywne dostawy ogumienia dla potrzeb MPWiK SA w roku 2015 wraz z dostawą na Stację Obsługi Pojazdów przy ul. Lindego 9 w Krakowie
2014-11-07
Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22
Przetarg nieograniczony nr 688/PN-63/2014
Sukcesywna dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV,PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm dla MPWiK SA w Krakowie.
2014-10-21
Przetarg ograniczony nr 664/PO-57/2014
Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.
2014-10-20
Przetarg nieograniczony nr 682/PN-62/2014
Modernizacja filtrów pośpiesznych ZUW Dłubnia.
2014-10-17