Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (76)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony 71/PN-10/2016
Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej Ø 500-600 mm oraz wymiana istniejącej armatury w ul. Emaus na odcinku od ul. Piastowskiej do Al. Focha, w ul. Ludźmierska, ul Boruty Spiechowicza, w ul. Wielickiej do ul. Cwiklińskiej I i II etap oraz w Al. Generała Władysława Andersa na odcinku od ul. Spytka z Melsztyna do ul. Boruty Spiechowicza
2016-02-10
Przetarg nieograniczony nr 67/PN-9/2016
Sukcesywne wykonywanie w okresie 3 lat prac geodezyjnych dla remontów oraz inwentaryzacji istniejących elementów sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa
2016-02-09
Przetarg nieograniczony 65/PN-7/2016
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej określenia zależności czasowych między zakończeniem procesu a rozpoczęciem kolejnego etapu w ciągu technologicznym Oczyszczalni Ścieków Płaszów
2016-02-09
Przetarg nieograniczony 66/PN-8/2016
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej analizy przepływu ciepła dla bieżącej struktury STUO oraz bloku kogeneracji w Oczyszczalni Ścieków Płaszów
2016-02-09
Przetarg ograniczony nr 35/PO-6/2016
Adaptacja budynku przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie na cele biurowe dla MPWiK SA w Krakowie
2016-01-29
Przetarg nieograniczony nr 34/PN-5/2016
Sukcesywna dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych - uniwersalnych dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm.
2016-01-29
Dialog techniczny nr 3/2016 na Zakup pitników lub zdrojów ulicznych zapewniających stały dostęp do wody pitnej.
Zakup pitników lub zdrojów ulicznych zapewniających stały dostęp do wody pitnej.
2016-01-26
Negocjacje z ogłoszeniem nr 23/NO-4/2016
Sukcesywna dostawa (w okresie 24 miesięcy) polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno - biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Kujawy na wirówce dekantacyjnej.
2016-01-22
Przetarg nieograniczony nr 3/PN-3/2016
Dostawa armatury służącej do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową
2016-01-04
Dialog techniczny 1 - mikroturbina gazowa
Zakup dwóch turbin bio-gazowych wraz z generatorami elektrycznymi, wymaganym osprzętem oraz projektem instalacyjnym i montażem
2015-12-30
Dialog techniczny 2 - turbina wodna
Zakup kompletnej turbiny wodnej wraz z generatorem elektrycznym i wszystkimi urządzeniami pomocniczymi, pracującej w sposób bezobsługowy, przeznaczonej do małej elektrowni wodnej.
2015-12-30
2/PN-2/2016 przetarg nieograniczony
Dostawa hydrantów podziemnych DN 80 mm, hydrantów nadziemnych Φ 80mm i Φ 100mm, osłon odwodnienia hydrantu, zdrojów ulicznych
2015-12-28