Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (93)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 299/PN-43/2015
Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych
2015-05-25
185/SK-10/2015
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łężce i Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów na os. Kurdwanów w Krakowie.
2015-05-25
Przetarg nieograniczony nr 288/PN-41/2015
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych kompaktowych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKP w 6 budynkach wysokich będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” przy ul. Witosa oraz Halszki w Krakowie.
2015-05-20
Przetarg nieograniczony nr 281/PN-38/2015
Sukcesywne dostawy środków czystości do Magazynu Głównego MPWiK SA w okresie 18 miesięcy.
2015-05-15
Przetarg nieograniczony nr 287/PN-40/2015
Dostawa redundantnego on-line systemu backup opartego o dwie macierze storage (archiwizacja i bieżąca obsługa) dla systemów automatyki i sterowania obsługujący monitorowane i rejestrowane obiekty technologiczne MPWiK
2015-05-15
Przetarg nieograniczony nr 260/PN-36/2015
Remont metodą bezrozkopową odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Skałecznej, ul. Murowanej, ul. Karpińskiego, ul. Pijarskiej, ul. Ładnej w Krakowie
2015-05-13
Przetarg nieograniczony nr 282/PN-39/2015
Dostawa opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej DN 40-DN 600
2015-05-13
Przetarg nieograniczony nr 275/PN-37/2015
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Centralnego Laboratorium MPWiK SA
2015-05-11
Przetarg nieograniczony nr 249/PN-35/2015
Badania czynników szkodliwych środowiska pracy oraz pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy.
2015-04-28
Przetarg nieograniczony nr 225/PN-33/2015
Kompleksowe wykonanie renowacji magistrali wodociągowej z wymianą istniejącej armatury w Pl. J. Kossaka - ul. Retoryka - Garncarska - Studencka w Krakowie
2015-04-22
Przetarg nieograniczony nr 222/PN-31/2015
Sukcesywne wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach MPWiK SA w Krakowie.
2015-04-20
Przetarg nieograniczony nr 88/PN-10/2015
Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej turbiny wraz z generatorem i wszystkimi urządzeniami pomocniczymi pracującej w sposób bezobsługowy w komorze KP-4 ze zdalnym nadzorem z ZUW Raba
2015-03-31
Przetarg nieograniczony nr 125/PN-12/2015
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Oczyszczalni Ścieków "Płaszów"
2015-03-09
Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22