Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (67)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony 407/PN-57/2015
Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu
2015-07-29
Przetarg nieograniczony 438/PN-58/2015
Sukcesywne dostawy rur i kształtek wodociągowych żeliwnych do Magazynu Centralnego MPWiK SA w Krakowie.
2015-07-24
Przetarg nieograniczony 370/PN-55/2015
Wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej
2015-07-13
Przetarg nieograniczony nr 348/PN-52/2015
Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej
2015-06-26
Przetarg nieograniczony nr 335/PN-49/2015
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy" w Krakowie w okresie 36 m-cy
2015-06-17
Przetarg nieograniczony nr 305/PN-45/2015
Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów II podległym MPWiK S.A. w Krakowie przez okres 3 lat
2015-05-28
Przetarg nieograniczony nr 125/PN-12/2015
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Oczyszczalni Ścieków "Płaszów"
2015-03-09