Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (67)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 600/PN-52/2014
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do siedziby MPWiK S.A.
2014-09-24
Przetarg nieograniczony nr 616/PN-54/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do jednostek organizacyjnych MPWiK S.A.
2014-09-24
Przetarg nieograniczony nr 601/PN-53/2014
Sukcesywne dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz czyściwa do magazynu Głównego MPWiK SA w Krakowie.
2014-09-22
Przetarg nieograniczony nr 559/PN-51/2014
Przebudowa budynku komory zasuw na magistralach wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szarych Szeregów oraz montaż dwóch przepustnic z kompletem łączników.
2014-08-29