Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (75)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 3/PN-1/2015
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych kompaktowych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKP w 6 budynkach wysokich będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie
2014-12-18
Przetarg nr 6/2014 pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 15/94 obręb 27 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kosiarzy w Krakowie o powierzchni 834 m2 (0,0834 ha) objętej Księgą Wieczystą KR1P/00259894/8.
2014-12-17
Przetarg pisemny nieograniczony nr 5/2014 na sprzedaż rur Hobas DN 1400
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż rur Hobas DN 1400
2014-12-15
Przetarg pisemny nieograniczony nr 4/2014 na sprzedaż samochodu
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu używanego marki Star
2014-12-12
Przetarg nr 1/2014 pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 123/2, 123/4, 123/6, 124/3, 124/5 obręb 1 Wieliczka, o łącznej powierzchni 14807 m2 (1.4807 ha) przy ul. Narutowicza w Wieliczce wraz z prawem własności urządzeń posadowionych na w/w działkach.
2014-11-27
Przetarg nieograniczony nr 764/PN-69/2014
Dostawa serwerów i innego sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania do jednostek organizacyjnych MPWiK SA.
2014-11-26
Przetarg nieograniczony nr 762/PN-67/2014
Sukcesywne dostawy soli tabletkowanej – chlorku sodu do dezynfekcji wody w ZUW Raba.
2014-11-25
Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22
Przetarg ograniczony nr 664/PO-57/2014
Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.
2014-10-20
Przetarg nieograniczony nr 682/PN-62/2014
Modernizacja filtrów pośpiesznych ZUW Dłubnia.
2014-10-17