Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (67)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 512/PN-65/2015
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej do Magazynu Głównego MPWIK S.A. przy ul. Lindego 9 w latach 2015-2017
2015-08-31
Przetarg nieograniczony nr 477/PN-64/2015
Sukcesywne dostawy soli tabletkowej - chlorku sodu do dezynfekcji wody w ZUW Raba i ZUW Bielany.
2015-08-11
Przetarg nieograniczony 407/PN-57/2015
Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu
2015-07-29
Przetarg nieograniczony 428/PN-58/2015
Sukcesywne dostawy rur i kształtek wodociągowych żeliwnych do Magazynu Centralnego MPWiK SA w Krakowie.
2015-07-24
Przetarg nieograniczony 370/PN-55/2015
Wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej
2015-07-13
Przetarg nieograniczony nr 335/PN-49/2015
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy" w Krakowie w okresie 36 m-cy
2015-06-17