Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (56)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Przetarg nieograniczony nr 444/PN-48/2014
Kompleksowe wykonanie renowacji magistrali wodociągowej wraz z wymianą istniejącej armatury w ul. Reymonta, al. Mickiewicza, al. Słowackiego.
2014-07-15
Przetarg nieograniczony nr 406/PN-46/2014
Awaryjna wymiana włazów kanalizacyjnych na włazy samopoziomujące na terenie Miasta Krakowa w okresie 36 miesięcy.
2014-07-09
Przetarg nieograniczony 410/PN-47/2014
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej do Magazynu Głównego MPWiK SA w Krakowie.
2014-07-03
Przetarg nieograniczony nr 405/PN-45/2014
Dostawa rur wodociągowych PE i PVC
2014-07-03
Przetarg nieograniczony nr 371/PN-43/2014
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Centralnego Laboratorium MPWiK SA w Krakowie
2014-06-25
Przetarg nieograniczony nr 323/PN-40/2014
Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów II podległym MPWiK S.A. w Krakowie przez okres 12 miesięcy
2014-06-17
Negocjacje z ogłoszeniem 282/NO-34/2014
Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Zakładu Oczyszczania Ścieków „Kujawy” MPWiK SA.
2014-05-19