Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Przetargi nierozstrzygnięte Zobacz przetargi rozstrzygnięte (78)

A A A

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin sprzedaży nieruchomości

Materiały przetargowe można odbierać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, pok. 3 - 4 (budynek A - wejście od ul. Senatorskiej, obok portierni) po wcześniejszym zamówieniu faksem (na numer 12 42-42-391 lub 12 42-42-397) albo telefonicznie (na numer podany indywidualnie w każdym ogłoszeniu o postępowaniu).

Do wniosku o przesłanie materiałów pocztą należy dołączyć dane do faktury VAT (pełną nazwę firmy, adres, numer NIP) oraz kontakty: adres do korespondencji (jeśli jest inny niż do faktury), numery telefonu i faksu, adres elektroniczny.

Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22
Przetarg nieograniczony nr 688/PN-63/2014
Sukcesywna dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV,PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm dla MPWiK SA w Krakowie.
2014-10-21
Przetarg ograniczony nr 664/PO-57/2014
Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.
2014-10-20
Przetarg nieograniczony nr 673/PN-61/2014
Renowacja magistrali wodociągowej przy ul. Żelazowskiego metodą bezwykopową (rękaw) z remontem dwóch komór odpowietrzających
2014-10-17
Przetarg nieograniczony nr 682/PN-62/2014
Modernizacja filtrów pośpiesznych ZUW Dłubnia.
2014-10-17
Przetarg nieograniczony nr 671/PN-60/2014
Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla potrzeb MPWiK SA - łączniki rurowe (nasuwki naprawcze DN 20- DN 300 mm)
2014-10-10
Przetarg nieograniczony nr 660/PN-56/2014
Sukcesywne dostawy włazów kanałowych dla MPWiK SA w Krakowie (w okresie 36 miesięcy)
2014-10-09