Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 444/PN-48/2014
Kompleksowe wykonanie renowacji magistrali wodociągowej wraz z wymianą istniejącej armatury w ul. Reymonta, al. Mickiewicza, al. Słowackiego.
2014-07-15
Przetarg nieograniczony nr 406/PN-46/2014
Awaryjna wymiana włazów kanalizacyjnych na włazy samopoziomujące na terenie Miasta Krakowa w okresie 36 miesięcy.
2014-07-09