Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 3/PN-1/2015
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych kompaktowych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKP w 6 budynkach wysokich będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie
2014-12-18
Przetarg nr 6/2014 pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 15/94 obręb 27 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kosiarzy w Krakowie o powierzchni 834 m2 (0,0834 ha) objętej Księgą Wieczystą KR1P/00259894/8.
2014-12-17