Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony 407/PN-57/2015
Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu
2015-07-29
Przetarg nieograniczony 428/PN-58/2015
Sukcesywne dostawy rur i kształtek wodociągowych żeliwnych do Magazynu Centralnego MPWiK SA w Krakowie.
2015-07-24