Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 305/PN-45/2015
Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów II podległym MPWiK S.A. w Krakowie przez okres 3 lat
2015-05-28
Przetarg nieograniczony nr 300/PN-44/2015
Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej Ø 600 mm oraz wymiana istniejącej armatury w ulicach: Bulwarowej - Wojciechowskiego - Żeromskiego - Ludźmierskiej w Krakowie
2015-05-26