Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 600/PN-52/2014
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do siedziby MPWiK S.A.
2014-09-24
Przetarg nieograniczony nr 616/PN-54/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do jednostek organizacyjnych MPWiK S.A.
2014-09-24