Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 223/PN-32/2015
Szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości
2015-04-22
Przetarg nieograniczony nr 226/PN-34/2015
Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej z wymianą istniejącej armatury w al. Słowackiego w Krakowie
2015-04-22