Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 36/PN-7/2015
Sukcesywne wykonywanie w ciągu 24 miesięcy robót remontowych oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych.
2015-01-27
Przetarg nieograniczony nr 31/PN-6/2015
Sukcesywna dostawa opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej w zakresie średnic od DN 40 do DN 600 mm dla MPWiK SA w Krakowie.
2015-01-22