Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 559/PN-51/2014
Przebudowa budynku komory zasuw na magistralach wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Szarych Szeregów oraz montaż dwóch przepustnic z kompletem łączników.
2014-08-29
Przetarg nieograniczony nr 550/PN-50/2014
Dostawa opasek naprawczych zaciskowych ze stali nierdzewnej DN 40-DN 600
2014-08-21