Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 96/PN-11/2015
Usługi badawcze związane z wykonaniem stanowiska do diagnostyki sieci wodociągowej.
2015-02-24
Negocjacje z ogłoszeniem 73/NO-9/2015
Sukcesywna dostawa (w okresie 36 miesięcy) polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II.
2015-02-18