Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Negocjacje z ogłoszeniem nr 665/NO-58/2014
Usługa grupowego ubezpieczenie zdrowotnego pracowników MPWiK S.A. w Krakowie oraz członków ich rodzin
2014-10-22
Przetarg nieograniczony nr 688/PN-63/2014
Sukcesywna dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV,PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm dla MPWiK SA w Krakowie.
2014-10-21