Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 159/PN-18/2015
Sukcesywna dostawa w okresie 3 lat (36 miesięcy) reagentów chemicznych i innych produktów do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów, podległej MPWiK S.A. w Krakowie
2015-03-24
Przetarg nieograniczony nr 165/PN-21/2015
Sukcesywne wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach MPWiK SA w Krakowie.
2015-03-20