Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 218/PN-25/2014
Remont konstrukcji zbiornika wody czystej nr 7 z komorą zasuw w kompleksie wodociągowym Zbiorniki Krzemionki w Krakowie
2014-04-16
Przetarg nieograniczony nr 217/PN-24/2014
Remont kapitalny akcelatora nr 4 w ZUW Raba w Dobczycach, ul. Nowowiejska 19.
2014-04-16