Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 569/PN-69/2015
Sukcesywne dostawy nadmanganianu sodu do uzdatniania wody w ZUW Rudawa i ZUW Dłubnia
2015-09-23
Przetarg nieograniczony nr 560/PN-67/2015
Sukcesywne dostawy tabliczek do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych z wymiennymi cyframi wraz z elementami montażowymi.
2015-09-22