Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nieograniczony 358/PN-53/2015
Dostawa 250 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych
2015-07-01
Przetarg nieograniczony nr 348/PN-52/2015
Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej
2015-06-26